A reflection on my time at FoNS

Sergeja Firer, Nursing Student, University of Maribor, Slovenia

Sergeja Firer

1. Description

What happened?

Zadnjih nekaj dni, ki sem jih preživela v organizaciji FoNS, sem govorila z različnimi ljudmi. Predstavili so mi svoje delo, kako razmišljajo o stvareh, kaj želijo spremeniti v prihodnost in kako pomagajo ljudem da postanejo boljši na delovnem mestu. Spoznala sem čudovite ljudi in vesela sem, da so preživeli čas z mano in mi dali koristne informacije, ki mi bodo pomagale v prihodnosti.

I have spent the past few days at FoNS, talking with different people; about how they do their jobs, how they think about things, what they have done to change in the future and how they help people to be better at their jobs. I have met great people and I’m thankful because they have spent time with me and given me helpful information to help me in my future.

2. Feelings

What were you thinking and feeling?

Ko sem poslušala ljudi, ki so mi pripovedovali o svojem delu sem začela razmišljati, da so njihove ideje zelo dobre, vendar se mi je za tem postavilo novo vprašanje. Kako to izvesti v praksi in doseči rezultat, ki ga želiš? Kako lahko izboljšam prakso? Te misli so mi dajale pozitivne in negativne občutke. Pozitivni občutki so bili prisotni saj sem začela razmišljati o izboljšanju, vendar iz druge strani nisem vedela kako.

When I was listening to someone, I was thinking, ‘great, this is very good, but how do I do this, how do I achieve the desired result? How can I make changes in practice?’ These thoughts pleased me because I was thinking about how things could be better. But on the other hand, I was concerned because I wasn’t sure I knew how to do it.

3. Evaluation

What was good and bad about the experience?

Preden sem prišla na FoNS nisem razmišljala kako v praksi narediti spremembe. Razlog za to je verjetno bil v tem, da nisem imela dovolj informacij s tega področja. Morda tudi zato, ker nisem brala projektov kako izboljšati prakso, na področjih kjer ljudje vidijo, da  so potrebne spremembe. Trenutno gledam iz drugega stališča. Vsak projekt ali izboljšanje potrebuje veliko časa. Vendar je na koncu vredno, saj si naredil nekaj za razvoj, organizacijo in kot prvo in najpomembnejše za ljudi, bolnike,da se počutijo bolje.

Before I came to FoNS, I hadn’t thought about how to make changes in practice. Maybe because I didn’t have enough information and hadn’t read about a lot of projects where people tried to improve care because they saw that the change was needed. Now I see it from another viewpoint. Every project, or improvement, needs a lot of time to complete, but in the end, it’s worth it because you are doing something for the development of the organisation and first and foremost for the people, patients, so they have a better experience.

4. Analysis

What sense can you make of it?

V teh dneh, sem dobila veliko spoznaj o številnih stvareh. Na primer kako pomembno je, da na koncu dneva razmisliš o nečem, kar si doživel oz. kaj se te je v dnevu dotaknilo in razmisliš ali je bilo dobro ali ne. Kasneje začneš razmišljati zakaj in kako spremeniti stvari na bolje. Dobro bi bilo, da bi razmislili kako izboljšati stvari vsak dan, saj nam vsak dan prinaša nova spoznanja.

During these few days, I have gained a lot of insights into many things: How important it is that at the end of your day, you think about something that happened and reflect on whether it was good or not. And then you need to think about why and how to change things for the better. It’s good to think about how to improve things every day, because every day brings new insights.

5. Conclusion

What else could you have done?

Medicinska sestra je oseba, ki ima veliko vlog, ena izmed njih je tudi izboljšati prakso. Najprej mora skrbeti za paciente v bolnišnici, jim zagotoviti najboljšo možno oskrbo, pacientom pomaga razumeti bolezen, biti dober poslušalec, biti sposoben svetovati in biti tam za ljudi, ki potrebujejo njeno pomoč. Pomisliti mora kako se ljudje počutijo v situaciji v kateri so se znašli in kaj bi sama pričakovala če bi bila na njihovem mestu. Vsak dan moramo imeti odprte oči, da vidimo in začutimo stvari, ki so dobre ali ne.

A nurse is a person who has a lot of roles, one of these is to improve practice. First of all, she has to look after her patients in hospital to ensure they have the best possible care, she has to help them understand their illness, to be a good listener, to be able to give advice, and be there for people who need her. She has to think about how it feels to be in other people’s situation and what she would expect if she was a patient. Every day we have to have a clear mind and open our eyes to see and feel whether things are going well or not.

6. Future action plan

Ta izkušnja je zelo dobra za mojo prihodnost, saj sem na začetku svoje kariere. Vsa navodila, predloge, nasvete lahko uporabim, ko bom v kliničnem okolju ali nekje drugje. Ko se bom morda v prihodnosti znašla v situaciji, bom razmislila o tem zakaj delam tako kot delam. Ob vrnitvi v svojo državo se bom pozanimala kdo in kako pri nas izvaja podobne stvari kot organizacija FoNS.

This experience has been very good for my future because I’m just at the beginning of my career. All these things I can take with me into practice in hospital or elsewhere. If I find myself in a situation, I will just remember to think about why I am doing what I’m doing. When I return to my country, I will explore which people are doing similar work to FoNS and how they are doing it.

Comments are closed.